Klub Inteligencji Katolickiej im. św. Brata Alberta

Nowości

Autor

Sekretariat Parafii
Sekretariat Parafii
tel. 15 823 17 67

Kontakt

Klub Inteligencji Katolickiej im. św. Brata Alberta
ul. Konstytucji 3 Maja 11
39 – 400 Tarnobrzeg

e – mail: kik.serbinow@gmail.com
Telefon: 515 833 037

NIP: 867 – 22 – 43 – 428
REGON: 367549693

Stowarzyszenie zarejestrowane
Wpis do KRS dn. 13.06.2017 r. nr 0000682829

Nr konta: 41 1240 2744 1111 0010 7425 9127

Tak się zaczęło...

Tak się zaczęło…

Klub Inteligencji Katolickiej przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu rozpoczął oficjalną działalność 29 maja 2017 r. Jako stowarzyszenie został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym 13 czerwca 2017r. Numer KRS:0000682829.

Klub powstał z inicjatywy ks. dra Jana Biedronia – proboszcza parafii.

Klub posiada Statut zatwierdzony uchwałą nr 2/2017.

Patronem Klubu został św. Brat Albert Chmielowski, a Jego piękne słowa: „Być dobrym jak chleb” stały się mottem działania klubu.

Patron

Patron

Św. Brat Albert Chmielowski – Adam Bernard Hilary Chmielowski - urodził się 20 sierpnia 1845 r. w Igołomi koło Krakowa. Był najstarszym z czwórki dzieci Wojciecha i Józefy.

Jako osiemnastoletni student Szkoły Rolniczo-Leśnej w Puławach brał udział w powstaniu styczniowym. W przegranej bitwie pod Mełchowem został ranny, w wyniku czego amputowano mu nogę. Po wydostaniu się z niewoli, wyjechał do Francji.

W 1864 r. rozpoczął studia malarskie w Paryżu. Po amnestii w 1865 r. przyjechał do Warszawy, gdzie również studiował malarstwo, które później kontynuował w Gandawie i w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (1869-1874).

Po powrocie do kraju w 1874 r. tworzył dzieła, w których coraz częściej pojawiała się tematyka religijna. Oprócz tematyki religijnej malował również realistyczne obrazy. W latach 80-tych powstał jego słynny obraz "Ecce Homo".

Adam Chmielowski wstąpił jezuitów, jednak po pół roku opuścił nowicjat i wyjechał na Podole do swojego brata Stanisława. Tam związał się z tercjarzami św. Franciszka i prowadził pracę apostolską wśród ludności wiejskiej. W 1884 r. wrócił do Krakowa, gdzie poświęcił się służbie bezdomnym i opuszczonym.

W 1887 r. za zgodą Albina kard. Dunajewskiego przywdział habit, a rok później złożył śluby zakonne, przyjmując imię Albert i dając początek nowej rodzinie zakonnej. Założył zgromadzenia: Braci Albertynów (1888 r.) i Sióstr Albertynek (1891 r.), które oparte zostały na regule św. Franciszka z Asyżu.

Brat Albert zajmował się biednymi i bezdomnymi. Nie dysponując środkami materialnymi kwestował na utrzymanie ubogich. Oddając się z biegiem czasu coraz pełniej posłudze ubogim rezygnował stopniowo z malowania obrazów.

Zakładał domy dla sierot, kalek, starców i nieuleczalnie chorych. Pomagał bezrobotnym organizując dla nich pracę. Słynne są słowa Brata Alberta, że "trzeba każdemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież, bez dachu i kawałka chleba może on już tylko kraść albo żebrać dla utrzymania życia".

Schorowany brat Albert, zmarł 25 grudnia 1916 r. w Krakowie. W 1938 r. prezydent Polski Ignacy Mościcki nadał mu pośmiertnie Wielką Wstęgę Orderu Polonia Restituta za wybitne zasługi w działalności niepodległościowej i na polu pracy społecznej.

Wyniesienia Brata Alberta do chwały ołtarzy, zarówno beatyfikacji (1983 r. w Krakowie), jak i kanonizacji (12 listopada 1989 r. w Rzymie) dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II. Relikwie Świętego znajdują się w Sanktuarium Świętego Brata Alberta Ecce Homo w Krakowie.

Cele

Klub jest społeczną organizacją obywateli polskich wyznania rzymskokatolickiego.

 • Rozwijanie każdego chrześcijanina do świętości będącej pełnią chrześcijańskiego życia,
 • Praca w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury chrześcijańskiej w społeczności lokalnej,
 • Przygotowanie do działalności publicznej, kształtowanie człowieka wrażliwego na problemy społeczne i obywatelskie, na krzywdę i potrzebę bliźnich, służącego bezinteresowną pomocą potrzebującym,
 • Podejmowanie inicjatyw na rzecz wspierania rodziny w wymiarze materialnym, moralnym i duchowym,
 • Podejmowanie działań edukacyjnych służących upowszechnianiu wiedzy o historii, tradycji i kulturze narodu polskiego,
 • Wspierania lokalnych instytucji oświatowych i wychowawczych poprzez upowszechnianie wśród dorosłych i młodzieży osiągnięć nauki i kultury,
 • Działalność charytatywna skierowana do osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej.
Sprawozdanie za lata 2017-2020

Realizacja wyznaczonych celów statutowych Klubu Inteligencji Katolickiej
im. św. Brata Alberta w Tarnobrzegu
za lata 2017 – 2020

Klub Inteligencji Katolickiej im. św. Brata Alberta działający przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu rozpoczął oficjalną działalność 29 maja 2017r., jako stowarzyszenie został zarejestrowany w KRS 13 czerwca 2017 r.

Klub powstał z inicjatyw ks. dra Jana Biedronia – proboszcza parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Klub posiada Statut zatwierdzony Uchwałą nr 2/2017  wg. którego działa.

Klub liczy 20 członków, w tym: 15 zwyczajnych i 5 wspierających.

Przez lata 2017 - 2020 Klub organizował przedsięwzięcia kulturalne, oświatowe i religijne o charakterze sympozjów, konferencji, spotkań dyskusyjnych i otwartych. Organizował wyjazdy pielgrzymkowe w celach poznawczych, organizował pomoc charytatywną, uczestniczył w spotkaniach i uroczystościach diecezjalnych, współpracował z innymi organizacjami religijnymi, społecznymi i kulturalnymi, a także z instytucjami samorządu lokalnego.

Do najważniejszych zrealizowanych przez Klub Inteligencji Katolickiej przedsięwzięć i zadań należą:

 1. Organizacja tarnobrzeskich obchodów 200-lecia Diecezji Sandomierskiej (16.04.2018r.), które Klub organizował z własnej inicjatywy oraz włączył się w organizowane uroczystości diecezjalne.
 2. Organizacja Diecezjalnych Dni Kultury Chrześcijańskiej, z woli Ks. Bp. Krzysztofa Nitkiewicza (14 – 18. 10. 2019r.)

W latach 2017 – 2020 KlK organizował:

 wykłady i konferencje ( 6 )

- Świętość w życiu chrześcijanina. Sługa Boży  ks. Stanisław Sudoł (2017r.)

- Świętość w codzienności. Sługa Boży ks. Wincenty Granat (2018r)

Wykłady poprowadził ks. dr Jan Biedroń.

- U źródeł sandomierskiego Kościoła - parafia pw. św. Marii Magdaleny w Miechocinie 2018r.)

- Kościół tarnobrzeski na drogach do Niepodległej ( DKCH, 2018r.)

Wykłady poprowadził prof. Tadeusz Zych.

- Media w służbie człowiekowi (DKCH, 2018r.) poprowadził Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.

- Herb Diecezji Sandomierskiej (DKCH, 2018r.) – poprowadził ks. Andrzej Rusak

Członkowie KIK- u brali udział w następujących wykładach, spotkaniach.

Droga na Serbinów - poświęcony pamięci ks. M. Józefczyka - prowadzenie prof. Jan Konefał (Tarnobrzeg, 2017)

Koncepcja ideowa Ruchu Europa Christi – prowadzenie ks. inf. Ireneusz Skubiś (Częstochowa 2017),

Kościół – Państwo Polskie: 1918 – 2018 – prowadzenie ks. bp Krzysztof Wętkowski (Częstochowa 2018)

Kobieta Niepodległej – Maria Tarnowska – prowadzenie prof. Tadeusz Zych (Tarnobrzeg 2019)

Spotkanie z aktorką Mają Komorowską, połączone z prezentacją poezji (Tarnobrzeg 2019)

Klub Inteligencji Katolickiej brał udział w wystawach:

- Tarnobrzeskie drogi do Niepodległej – Zamek Tarnowskich w Dzikowie (2018),

- Edward Dwurnik – In Memoriam – wystawa malarstwa (2019),

- Sługa Boży ks. Stanisław Sudoł – Bogu i ludziom bezgranicznie oddany (2018),

- Rękopis „Pana Tadeusza” (2019),

- Tarnobrzeski wrzesień 1939 (2019),

- Rzeka w obrazach Stanisława Baja – wystawa malarstwa (2019),

 Klub Inteligencji Katolickiej odwiedził:

- Zamek Dzikowski w Tarnobrzegu,

- Muzeum kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej,

- Centrum Jana Pawła II w Krakowie,

- Muzeum Diecezjalne - Dom Jana Długosza w Sandomierzu,

- Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu

- Zabytkową plebanię w Dzikowcu, z którą był związany SB. ks. Stanisław Sudoł,

Klub Inteligencji Katolickiej pielgrzymował do wielu miejsc, odwiedził 23 miejscowości:

- Dzikowiec x 4, Huta Komorowska x 2, Częstochowa x 2 , Łagiewniki, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków, Wadowice, Rytwiany,

- Sulisławice x 3, Jędrzejów, Olbierzowice, Sandomierz x 5, Kałków, Przemyśl, Kalwaria Pacławska, Arłamów, Borek Stary, Jasień, Strachocina,

- Rzeszów, Szczepanów, Zabawa, Wał – Ruda,

- dwukrotnie uczestniczył w Ogólnopolskich Zjazdach Klubów Inteligencji Katolickiej w Częstochowie (2017, 2018),

- wziął udział w Misterium Męki Pańskiej w Kałkowie – Godowie (2018),

- uczestniczył w przedstawieniu „Serce bez granic”, które pokazuje portret kardynała Adama Kozłowieckiego, w teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (2019).

Stowarzyszenie podejmowało działalność charytatywną:

- przygotowywało świąteczne upominki dla osób chorych i starszych przebywających w hospicjach: św. Ojca Pio, Domu Matki Teresy prowadzonych przez parafię Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W ciągu tego czasu przygotowano około 300 paczek, były to słodycze, środki czystości, bielizna, które były wręczane podczas wspólnych spotkań. Ofiarnością w przygotowaniu paczek pomagał szczególnie ks. dr Jan Biedroń, Pan Antoni Sikoń i członkowie Klubu.

- wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 9 włączali się do tych przedsięwzięć i przygotowywali montaże słowno – muzyczne prezentując je osobom przebywającym w hospicjach,

- Klub włączył się do akcji Misja Opatrunek dla Zambii i przekazał materiały opatrunkowe w 2019 r. do miejsca zbiórki tj. Muzeum ks. Kardynała A. Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej.

Współpraca z innymi organizacjami religijnymi, społecznymi i kulturalnymi, a także z instytucjami samorządu lokalnego:

- Kuria Diecezjalna w Sandomierzu

- Urząd Miasta Tarnobrzega,

- Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega,

- Tarnobrzeskie Wodociągi,

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu,

- Caritas Diecezji Sandomierskiej,

- Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu,

- Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu

- Przedstawiciele gminy, parafii i Szkoły Podstawowej im. SB. ks. Stanisława Sudoła w Dzikowcu.

- Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu.

- Szkoły Podstawowe z terenu miasta ( Zorganizowanie konkursu dla uczniów klas VI pt. Św. Stanisław Kostka – patron dzieci i młodzieży w ramach DKCH, nagrodzono 18 laureatów)

Spotkania Klubu  

Spotkania odbywały się wg. zaopiniowanego przez członków harmonogramu. Każdego roku członkowie Klubu uczestniczyli w Mszach św. intencyjnych oraz włączali się w uroczystości parafii i diecezji. Organizowane były spotkania opłatkowe Klubu.

Prasa i media

Działalność i zaangażowanie Klubu  zostało kilkakrotnie opisane na stronach internetowych Diecezji Sandomierskiej,  Gościa Niedzielnego i Tygodnika Niedziela.

Strony internetowe Diecezji Sandomierskiej, Gościa Niedzielnego i Niedzieli:

 • Powołani do świętości – z dn. 27.11.2017r.
 • Jeśli jest wola, czas się znajdzie – z dn. 05.04.2018r. (GN nr 14/2018)
 • Korzenie parafii i miasta – z dn. 16.04.2018r. (GN nr 18/2018)
 • Dni Kultury Chrześcijańskiej – z dn. 15.10.2018r.
 • Śpiewny finał – z dn. 18.10.2018r.
 • Nie istnieje lepsza koncepcja życia – z dn.28.10.2018r. (GN nr 43/2018)
 • Poznać świętego po znakach jego – z dn.31. 03. 2019r. (Niedziela nr 13/ 2019)
 • Świąteczne spotkanie w hospicjum – z dn. 19.12.2019r.
 • Dobre serce i pomocne dłonie – z dn.09.02.2020 (GN nr 6/2020)

- Strony internetowe i wypowiedź do Radia Jasna Góra – z dnia 17. 11.2019r.

- Katolicka TV Serbinów – film z okazji XXVIII Dnia Chorego opublikowany na stronie Inter.

Opracowała: Ewa Lipińska-Mikrut, prezes KIK

Sprawozdanie za rok 2020/2021

Sprawozdanie z działalności Klubu Inteligencji Katolickiej
im.
św. Brata Alberta w Tarnobrzegu
za rok 2020/2021

 Ważne wydarzenia  i zrealizowane zadania:

 • 11 września Msza św. i spotkanie członków klubu, podczas którego został zaopiniowany harmonogram działań na rok 2020/2021. Ograniczenia i wymogi sanitarne wywołane przez pandemię Covid-19 spowodowały, iż plan KIK-u uległ zmianie. Aby zachować ciągłość pracy stowarzyszenia, podejmowane na bieżąco działania i realizowane zadania były dostosowane do aktualnych potrzeb i możliwości.
 • 23 września wspólna modlitwa i uczestnictwo przedstawicieli KIK-u w Mszy św. odpustowej w Hospicjum św. Ojca Pio.
 • 3 października przedstawiciele KIK- u wzięli udział w Diecezjalnej Pielgrzymce Kółek Różańcowych. Podczas Mszy św. homilię do zebranych wygłosił ks. prał. dr Jan Biedroń, w której zachęcał do naśladowania Maryi i Świętych w codziennym życiu.
 • 11 października w bazylice katedralnej w Sandomierzu uczczono bł. Wincentego Kadłubka – patrona diecezji oraz miasta. Z racji na sytuację epidemiczną, nie odbyła się procesja przez miasto z relikwiami błogosławionego. W uroczystościach uczestniczyła i reprezentowała Klub prezes.
 • 15 października w kościele MBNP odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pt „Papież i Prymas wychowawcy dzieci i młodzieży”, który organizował KIK. Patronat nad konkursem objął ks. prał. dr Jan Biedroń. W konkursie udział wzięli uczniowie z klas szóstych ze wszystkich szkół podstawowych na terenie miasta (uczniowie uczyli się w szkołach stacjonarnie w reżimie sanitarnym). W konkursie nagrodzono 23 laureatów. Celem konkursu było przybliżenie młodzieży postaci wielkich Polaków. Uczczenie 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II i przygotowanie do beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • 18 października Msza św. inauguracyjna dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu. Homilię wygłosił ks. prał. Jan Biedroń.
 • LISTOPAD - ze względu na dużą liczbę zakażeń działalność klubu została zawieszona
 • W grudniu KIK zaangażował się w zorganizowanie przedświątecznej pomocy dla potrzebujących. Swoją opieką objął chorych z parafialnego Hospicjum św. Ojca Pio. Dla chorych zostały przygotowane świąteczne upominki oraz kartki z życzeniami na ten świąteczny wyjątkowy czas. 23 grudnia kierownikowi hospicjum przekazaliśmy upominki do wręczenia pensjonariuszom, gdyż odwiedziny były wstrzymane.
 • Styczeń 2021
  Udział w Mszach św. i spotkaniach kolędowych organizowanych w kościele
 • 2 lutego 2021 r. prezes i członkowie KIK - u uczestniczyli w Mszy św. w Hospicjum św. Ojca Pio z okazji Święta Objawienia Pańskiego.
 • 11 lutego 2021 r. Hospicjum Św. Ojca Pio, istniejące przy parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu świętowało obchody 20-lecia działalności. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. prał. Jan Biedroń, proboszcz i jednocześnie kierownik Hospicjum Św. Ojca Pio. Modlono się w intencji chorych, przebywających na leczeniu, ale także osób, które w nim zmarły. Prezes i członkowie KIK-u uczestniczyli w uroczystościach. Z racji przypadającego tego dnia 39. Światowego Dnia Chorego obecni byli także wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 9, którzy przygotowali i wręczyli wszystkim chorym i personelowi pamiątkowe kartki z życzeniami.
 • 19 lutego 2021 r. uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej wraz z zawierzeniem parafii i miasta, z powodu pandemii koronawirusa rozważania poszczególnych stacji Męki Pańskiej przeżywaliśmy w świątyni. Rozważania stacji od I do VII Drogi Krzyżowej przygotował Klub Inteligencji Katolickiej.
 • 19 marca 2021 r. odbył się finał „ Tarnobrzeskiego konkursu literackiego w Roku św. Józefa”, który organizował KIK. Wzięły w nim udział dzieci z klas III przygotowujące się do I Komunii św. ze szkół podstawowych w Tarnobrzegu. Dzięki nadesłanym 58 pracom została przygotowana pamiątkowa książeczka, w której znalazły się wszystkie modlitwy, podziękowania i prośby nadesłane przez uczniów. W kościele została przygotowana wystawa prac plastycznych nadesłanych również do konkursu. Wszystkie dzieci biorące udział otrzymały pamiątkowe nagrody i dyplomy, a każdy z uczestników książeczkę z modlitwami wydaną z okazji Roku św. Józefa. Finał konkursu został zwieńczony wspólną modlitwą. Patronat nad konkursem objął ks. prał. dr Jan Biedroń.
  Wydarzenie opisane w Tygodniku Niedziela nr 15/11IV/2021)
 • 24 do 27 marca 2021 r. parafialne rekolekcje wielkopostne.
 • 27 marca 2021 r. Prezes i członkowie KIK-u odwiedzili Hospicjum św. Ojca Pio, przekazali wielkanocne życzenia i kartki wykonane przez wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 9 dla pensjonariuszy i personelu. Z racji trwającej pandemii odwiedziny chorych były odwołane.
 • Kwiecień 2021 r. - członkowie Klubu przygotowywali się do Świąt Wielkanocnych poprzez osobisty udział w wielkopostnych rekolekcjach i nabożeństwach. Ze względu na trwający stan epidemii obowiązywały zaostrzone przepisy sanitarno-epidemiczne.
 • 18 maja 2021 r. uczciliśmy 101. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Z tej okazji w kościele pw. Miłosierdzia Bożego odprawiona została Msza św. dziękczynna za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II. W Mszy św. uczestniczyli członkowie KIK-u, a także kierownik Hospicjum św. Ojca Pio.
 • 31 maja 2021 r. członkowie KIK-u uczestniczyli w zakończeniu nabożeństw majowych, które w tym roku odbyły w odrestaurowanym i pięknym Serbinowskim Ogrodzie Maryjnym
 • 8 czerwca 2021 r. uczestniczyliśmy w Mszy św. pogrzebowej i ostatniej drodze naszej koleżanki Joli Lis.
 • 17 czerwca 2021 r. udział prezes KIK w uroczystej Mszy św. z okazji jubileuszu 60. lecia święceń kapłańskich ks. Bpa Edwarda Frankowskiego w sandomierskiej katedrze.
 • 17 czerwca 2021 r. tj. w dzień wspomnienia św. Brata Alberta Chmielowskiego, patrona KIK-u, członkowie uczestniczyli w modlitwie. Odbyła się Msza święta i Walne Zebranie Klubu. Podsumowano działalność klubu za rok 2020/2021.
 • 23 czerwca 2021 r. udział w Mszy św. i uroczystości nadania imienia ks. prał. Michała Józefczyka rondu w Tarnobrzegu.
 • 24 czerwca 2021 r. Msza święta z okazji jubileuszu 33. rocznicy kapłaństwa ks. dr. Jana Biedronia, założyciela i duchowego opiekuna KIK-u, oraz Jego imienin.
 • 27 czerwca 2021 r. w  Katolickim Domu Kultury w Sandomierzu odbyła się III gala wręczenia diecezjalnej nagrody „Arbor Bona”, czyli Dobrego Drzewa. Laureatem nagrody w kategorii ewangelizacji za pomysłowość, pracowitość, zaangażowanie na rzecz organizacji Diecezjalnych Dni Kultury Chrześcijańskiej, umiejętność inspiracji wielu inicjatyw społeczno-kulturowych, naukowych oraz charytatywnych, a także za  promowanie wartości chrześcijańskich, kształcenie postaw religijnych i patriotycznych została pani Ewa Lipińska-Mikrut, prezes Klubu.
 • Wydarzenie opisane w Gościu Niedzielnym nr 27/11VII/2021 oraz Tygodniku Nadwiślańskim nr 26/1VII/2021
 • 2 lipca 2021 r. pielgrzymka KlK-u do sanktuariów Maryjnych diecezji sandomierskiej. Modliliśmy się w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu nad Sanem, następnie w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Łaskawej w Janowie Lubelskim. W związku z trwającym Rokiem św. Józefa, pielgrzymowaliśmy także i modliliśmy się w kościele stacyjnym pw. św. Józefa Robotnika w Kocudzy;

Czwarty rok działalności Klubu Inteligencji Katolickiej upłynął w cieniu pandemii koronawirusa COVID-19. Wprowadzone restrykcje, które miały ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa miały wpływ na działanie Klubu. Zmiana harmonogramu, podejmowane działania, przyczyniły się do tego, że Klub pomimo pandemii nie zawiesił do końca swojej działalności lecz realizował zadania na miarę możliwości, dostosowując je do istniejącej sytuacji i wprowadzonych rozporządzeń.

Za modlitwę, ogromne wsparcie i pomoc bardzo dziękuje ks. dr Janowi Biedroniowi oraz członkom Klubu Inteligencji Katolickiej.

Ewa Lipińska-Mikrut, prezes

Tarnobrzeg, lipiec 2021r.

Sprawozdanie za rok 2021/2022

Sprawozdanie z działalności Klubu Inteligencji Katolickiej
św. Brata Alberta w Tarnobrzegu
za rok 2021/2022

Ważne wydarzenia i zrealizowane zadania

WRZESIEŃ

 • 9 września – przygotowanie w kościele MBNP wystawy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim i Matce Elżbiecie Róży Czackiej z okazji beatyfikacji, która miała miejsce w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie 12.09.2021r. Od 27 września do 4 października wystawę można było oglądać w parafii Miłosierdzia Bożego.
 • 11 września – Msza św. na rozpoczęcie piątego roku pracy i zebranie klubu. Zaopiniowanie harmonogramu działań na kolejny rok.
 • 23 września – udział w Mszy św. i wspólna modlitwa z okazji odpustu w Hospicjum św. Ojca Pio.
 • 25 września - odbyła się pierwsza sesja plenarna III Synodu Diecezji Sandomierskiej. Posiedzenie sesji plenarnej poprzedziła Msza św. w bazylice katedralnej pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza. KIK reprezentowała prezes, która jest członkiem komisji do spraw Świeckich III Synodu Diecezji Sandomierskiej.

PAŹDZIERNIK

 • 2 października – przeżywaliśmy uroczystość odsłonięcia pomnika Ks. prał. Michała Józefczyka. O godz. 10.00 była sprawowana Msza Święta za śp. Ks. prał. Michała, której przewodniczył Ks. prał dr Jan Biedroń – proboszcz parafii. Dalsza część uroczystości odbyła się na placu Antoniego Surowieckiego przed budynkiem Urzędu Miasta, gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie popiersia kapłana. Również poprzedzając moment poświęcenia popiersia, Ks. prał. dr Jan Biedroń wskazał na potrzebę bezinteresownej służby drugiemu człowiekowi.
 • 9 października – przygotowanie wystawy w kościele MBNP pt. „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” z okazji XXI Niedzieli Papieskiej.  Wystawa złożona z archiwalnych zdjęć i cytatów z wypowiedzi obu hierarchów. Wystawa przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z okazji przypadającego w październiku 2018 r. 70. jubileuszu objęcia przez Stefana Wyszyńskiego tronu prymasowskiego i 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Przypomina ona wskazówki i przestrogi, jakie św. Jan Paweł II i bł. kard. Stefan Wyszyński pozostawili Polakom na czas wytyczania naszej przyszłości już bez ich bezpośredniej pomocy. Wystawa była prezentowana w parafii do 18 października 2021 r. Następnie została przewieziona do parafii pw. Miłosierdzia Bożego i tam prezentowana do 28 października 2021r.
 • 10 października -  udział w uroczystościach odpustowych  ku czci bł. Wincentego Kadłubka, patrona miasta i diecezji sandomierskiej. Po procesji odbyła się uroczysta suma odpustowa w bazylice katedralnej, której przewodniczył bp Edward Frankowski. Homilię do zebranych wygłosił ks. dr Jan Biedroń, dziekan kapituły katedralnej. Wskazał on na bł. Mistrza Wincentego jako tego, który w swoim życiu połączył wiarę i wiedzę w drodze do świętości.
 • 15 października – spotkanie uczniów z kl. I a, wychowawców i dyrektora SP 9 z ks. prał. Janem Biedroniem przy tarnobrzeskim pomniku św. Jana Pawła II z okazji 43. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Ks. prał. Jan Biedroń, proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, na terenie której znajduje się pomnik, przybliżył dzieciom postać papieża,  wraz z nimi złożył kwiaty, zapalił znicze pamięci oraz zaśpiewał „Barkę”. (Artykuł w Niedzieli Sandomierskiej- strona www. z dnia 17.10.2021 r. tytuł „Pierwszaki pamiętają”)
 • 23 października – udział w III Synodzie Diecezjalnym, który obradował pod przewodnictwem bpa  Krzysztofa Nitkiewicza. Spotkanie odbyło się w Katolickim Domu Kultury w Sandomierzu. Ordynariusz Sandomierski podzielił się na wstępie wrażeniami z pobytu w Rzymie z okazji wizyty ad Limina. Drugie posiedzenie plenarne poświęcone było projektom przepisów dotyczących parafii i dekanatów, instytutów życia konsekrowanego oraz dóbr doczesnych Kościoła.

LISTOPAD

 • Modlimy się za wszystkich zmarłych, udział w Mszach św. wypominkowych.
 • 17 listopada – Msza św.  od KIK za naszą koleżankę śp. Jolę L. (o godz. 18.00)

GRUDZIEŃ

 • 11 grudnia  udział prezes  KIK-u w spotkaniu III Synodu Diecezji Sandomierskiej.
 • W grudniu KIK zaangażował się w zorganizowanie przedświątecznej pomocy dla chorych z parafialnego Hospicjum św. Ojca Pio. Zostały przygotowane świąteczne upominki oraz kartki z życzeniami, na ten świąteczny czas, a następnie przekazane w dniu  14 grudnia kierownikowi hospicjum  do wręczenia pensjonariuszom, gdyż odwiedziny były wstrzymane.

STYCZEŃ

 • 11 stycznia 2022 odbyło się spotkanie noworoczne klubu. Odbyło się Walne Zebranie Klubu, dokonano zmian (uchwałą) w składzie Komisji Rewizyjnej.
 • 22 stycznia 2022 W trwającym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan na wspólnej modlitwie w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu spotkali się duchowni i wierni różnych wspólnot chrześcijańskich z naszej diecezji i regionu. Udział prezes i przedstawicieli KIK-u
 • 25 stycznia 2022 KIK w Zamku Tarnowskich uczestniczył w pokazie dzieł sztuki wchodzących w skład Kolekcji Dzikowskiej, które w ostatnich miesiącach powróciły do Tarnobrzega. Kolekcja uważana jest za jeden z najwspanialszych zbiorów ziemiaństwa jaki przetrwał do czasów nam współczesnych. Wystawę zaprezentował i opowiadał o niej dyrektor zamku prof. Tadeusz Zych.

LUTY

 • 2 lutego 2022 Objawienie Pańskie. Prezes i przedstawiciele KIK-u wzięli udział w Mszy św. w Hospicjum św. Ojca Pio
 • 11 lutego 2022 w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes w parafii przeżywaliśmy obchody 30. Światowego Dnia Chorego. W parafialne obchody dnia chorego włączył się Klub Inteligencji Katolickiej. Z tej okazji prezes KIK-u skierowała słowa życzliwości oraz przekazała podarunki dla wszystkich chorych i cierpiących przebywających w Hospicjum św. Ojca Pio przy ulicy Dąbrówki i hospicjum przy kościele.

MARZEC

 • 4 marca 2022  w  parafii odbyła się Stacyjna Droga Krzyżowa ulicami osiedla do figury Bożego Serca. Nabożeństwo poprzedzone Mszą Świętą o godz. 18.00 poprowadził ks. prał. Jan Biedroń.  Rozważania Męki Pańskiej przy poszczególnych stacjach Drogi Krzyżowej przygotował Klub Inteligencji Katolickiej. Modlitwa została zwieńczona przy figurze Bożego Serca, gdzie zgromadzili się mieszkańcy tarnobrzeskich parafii.

KWIECIEŃ

 • 8 kwietnia 2022 KIK przekazał pensjonariuszom i pracownikom Hospicjum św. Ojca Pio wielkanocne życzenia i drobne upominki. Szkolny Klub Wolontariatu z SP 9 przygotował dla wszystkich osób świąteczne kartki z życzeniami.
 • Członkowie Klubu przygotowywali się do Świąt Wielkanocnych poprzez osobisty udział w wielkopostnych rekolekcjach i nabożeństwach.
 • 23 – 30 kwietnia 2022  Z inicjatywy Klubu Inteligencji Katolickiej w tygodniu Miłosierdzia Bożego obchodzonym w 2022 r. w parafii można było zwiedzać wystawę opowiadającą o życiu i działalności śp. Heleny Kmieć – świeckiej misjonarce działającej w ramach Wolontariatu Misyjnego Salvator. Z tej okazji na zakończenie Mszy Świętej wierni mogli posłuchać osobistego świadectwa P. Marioli Kaźmierskiej zaproszonej przez prezes KIK-u,  wolontariuszki Wolontariatu Misyjnego Salvator. Wystawa zatytułowana „Helena Kmieć – Ona pięknie żyła, pokazała że można” została umieszczona przy głównym wejściu do kościoła. Dodatkowo w Niedzielę Bożego Miłosierdzia można było nabyć płyty i książki dotyczące życia i posługi misyjnej Heleny Kmieć. (Artykuł w Gościu Niedzielnym nr 17 z dnia 1maja 2022 r. pt. „Pięknie żyła”)

MAJ

 • 2 maja 2022 r. po Mszy Świętej o godz. 18.00 w Tarnobrzeskim Ogrodzie Maryjnym wybrzmiał uroczysty śpiew Litanii Loretańskiej. Wspólna modlitwa (udział członków KIK-u) została poprowadzona przez Ks. prał. Jana Biedronia.
 • 3/4 maja 2022 r. 4. Kongres Eucharystyczny Diecezji Sandomierskiej. STACJA KONGRESOWA: Parafia MBNP Tarnobrzeg. Udział członków KIK-u w uroczystościach Kongresowych rozpoczętych 3 maja o godz. 16.30, które zakończyły się 4 maja Koronką do Bożego Miłosierdzia, Mszą św. i procesją Eucharystyczną do klasztoru OO. Dominikanów.
 • 18 maja 2022 r. uczciliśmy 102. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II oraz 24. rocznicę nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej nr 9. Z tej okazji w kościele pw. Miłosierdzia Bożego odprawiona została Msza św. dziękczynna za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II. Mszę św. poprowadził i homilię wygłosił ks. dr Jan Biedroń, uczestniczyli w niej członkowie KIK-u.
 • Po Mszy św. ks. dr Jan Biedroń dokonał uroczystego poświęcenia Krzyża Misyjnego z okazji 25. lecia parafii Miłosierdzia Bożego.
 • 31 maja 2022 r. udział KIK w zakończeniu nabożeństw majowych w Ogrodzie Maryjnym i spotkanie członków klubu.

CZERWIEC

 • 2 czerwca 2022 r. udział prezes KIK-u w spotkaniu dotyczącym zakończenia prac III Synodu Diecezji Sandomierskiej.
 • 8 czerwca 2022 r. Msza Św. i wspólna modlitwa członków KIK-u w 3. rocznicę śmierci Zofii B. i 1. rocznicę śmierci Joli L.
 • 17 czerwca 2022 r. w dzień wspomnienia św. Brata Alberta Chmielowskiego, patrona KIK-u, członkowie uczestniczyli w modlitwie. Odbyła się Msza Święta i spotkanie Klubu połączone  z  podsumowaniem działalności.
 • 24 czerwca 2022 r. - udział w Mszy Świętej z okazji jubileuszu 34. rocznicy kapłaństwa ks. dr. Jana Biedronia, założyciela i duchowego opiekuna KIK-u.
 • 26 czerwca 2022 r. - Msza Święta w katedrze sandomierskiej pod przewodnictwem kard. Gerharda Müllera była głównym punktem obchodów IV Kongresu Eucharystycznego Diecezji Sandomierskiej. Centralne obchody kongresowe odbyły się z udziałem wspólnot, ruchów i stowarzyszeń kościelnych z całej diecezji. Klub Inteligencji Katolickiej reprezentowała prezes oraz  uczestniczyła w procesji z darami.

28 czerwca 2022 - dziękczynna pielgrzymka KIK-u  do Sanktuariów i miejsc maryjnych.

 • Staszów (Kościół pw. św. Bartłomieja, a w nim Kaplica Matki Boskiej Różańcowej, Kościół pw. św. Ducha)
 • Raków (Kościół  pw. Św. Trójcy - Sanktuarium Matki Bożej Cudownej Przemiany.
 • Święty Krzyż
 • Grzegorzowice (Parafia św. Jana Chrzciciela w Grzegorzowicach
 • Rudki (Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej )
 • Szewna ( Kościół pw. św. Mikołaja, świątynia późnobarokowa. W latach 1946-1991 w Szewnej posługiwał ks. Marcin Popiel - od 1964 r. jako proboszcz, który zasłynął jako niezłomny kapłan okresu komunistycznego w Polsce. W 2005 r. powstała w Szewnej Izba Pamięci ks. M. Popiela. )
 • Ostrowiec Świętokrzyski ( Sanktuarium Miłosierdzia Bożego )
 • Olbierzowice ( Kościół św. Wawrzyńca)

PODSUMOWANIE

Zaplanowane zadania w piątym roku działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w większości zostały zrealizowane.  Klub podejmował te działania na miarę możliwości, dostosowując je do potrzeb i sytuacji. Praca członków, ich zaangażowanie, wspólne spotkania przyczyniły się do dobrego funkcjonowania Klubu. Dziękuję za modlitewną obecność wszystkim członkom Klubu i Przyjaciołom. Przede wszystkim dziękuję naszemu duszpasterzowi ks. dr Janowi Biedroniowi,  dziękuję za Msze św. i wspólna modlitwę, wsparcie, dobroć i wielkie serce.

 

Tarnobrzeg, 8  lipca 2022 r.

Prezes

Ewa Lipińska-Mikrut

Rok 2022/2023

Wsparcie psychologiczne

Klub Inteligencji Katolickiej im. św. Brata Alberta uprzejmie informuje o możliwości skorzystania z nieodpłatnych usług psychologicznych. Usługi skierowane są do młodzieży i dorosłych potrzebujących wsparcia, będących w kryzysie, przeżywających trudności emocjonalne w formie konsultacji psychologicznych.

Dyżur psychologa:
w ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. 16.30 – 17.30 (sala KIK)

Tel. 515 833 037

- Uroczysta Nowenna -spot_img

Kalendarium

spot_img

Polecamy