Kapłani w parafii

Nawigacja

Wspólnoty wg księży

Ks. prał. dr Jan Biedroń

Ks. mgr Maciej Charabin

Ks. mgr Paweł Gutek

Ks. dr Rafał Kusiak

Ks. mgr Paweł Piędzio

Ks. mgr Bartłomiej Stawowy

Ks. mgr Michał Zelik

Nowości

Kapłani

Obecnie w Parafii posługują:

Proboszcz:

Ks. prał. dr Jan Biedroń

Wikariusze:

Ks. mgr Maciej Charabin
Ks. mgr Paweł Gutek
Ks. dr Rafał Kusiak
Ks. mgr Paweł Piędzio
Ks. mgr Bartłomiej Stawowy
Ks. mgr Michał Zelik

Ks. kan. Bronisław Futyma – emeryt

Ks. Krzysztof Kula – chory (przebywa w Hospicjum św. O. Pio)
Ks. Stanisław Knap – chory (przebywa w Hospicjum św. O. Pio)

Ogłoszenia

Polecamy

client-image
client-image
client-image
client-image
client-image