Tyś jest kapłanem na wieki… – Msza Wieczerzy Pańskiej 2022 r.

Nowości

Autor

14 kwietnia 2022 r. o godz. 18.00 rozpoczęliśmy tegoroczne obchody Triduum Paschalnego. Uroczystej Liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej przewodniczył Ks. prał. dr Jan Biedroń. Zanim Ksiądz Proboszcz rozpoczął wspólną modlitwę od znaku krzyża, dzieci z katolickiego przedszkola im. św. Józefa w Tarnobrzegu-Serbinowie złożyły wszystkim kapłanom życzenia w dniu ich święta.

W tym dniu homilię wygłosił główny celebrans. Kaznodzieja wskazał Eucharystię jako na największy z cudów.

Ilekroć przechodzimy obok jakiegoś pomnika, mamy do czynienia ze zmaterializowanym wyrazem pewnej, historycznej rzeczywistości, która w jakimś sensie odnosi się do naszego życia. Może to być nazwa ulicy, dzielnicy, przypominająca nam osoby, wydarzenia, czy sytuacje w nich uwiecznione. Jest to historia, bez której trudno by mówić o tożsamości narodu, państwa, czy rodu. To wszystko po to, że człowiek szybko zapomina… O Bogu również można szybko zapomnieć!

Dlatego też Pan Bóg, objawiając swe plany wyzwolenia ludu spod jarzma faraońskiej niewoli, w znakach chleba, wina i paschalnego baranka ustanowił wieczną pamiątkę swego dzieła miłosierdzia: „Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie, jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia – na zawsze w tym dniu świętować będziecie”. Podczas Ostatniej Wieczerzy, zakorzenionej duchowo w dziedzictwie Izraela, Chrystus świadomy, że do Ojca powraca, powiedział do swoich uczniów: „Czyńcie to na moją pamiątkę. To stwarzanie, a nie tylko przywoływanie wspomnień. Nie ma więc większego cudu nad cud Eucharystii – wskazał kaznodzieja.

Ksiądz Proboszcz również podkreślił potrzebę nieustannego zgłębiania tajemnicy Najświętszej Ofiary.

– Dlatego ciągle trzeba się uczyć odnoszenia do Eucharystii, bo inaczej pojawi się rutyna – przyzwyczajenie. Eucharystia, to tajemnica Syna Bożego złożona w nasze ręce – kapłanów i wiernych. To tak, jak kiedyś Bóg złożył tajemnice w ręce Maryi i Józefa. Możemy już tej tajemnicy nie dostrzegać i dlatego tak łatwo rezygnujemy z niedzielnej Mszy św. Wiedział o tym Pan Jezus, dlatego pytał: czy i wy chcecie odejść? Postawa zwątpienia, może się także zrodzić z niegodnego przyjmowania Eucharystii. Na niegodziwie przyjmowanej Eucharystii, szatan buduje wrogów Jezusa i kościoła.

A obojętnych wobec Eucharystii także i dziś nie brakuje. Uczestnictwo w wielkoczwartkowej Eucharystii, to jednocześnie pamiątka gestu Chrystusa, który tak bardzo zaskoczył Piotra i Apostołów – umycie nóg. Bo jakże stosunkowo łatwo jest ograniczyć się do niedzielnego uczestnictwa w Eucharystii! A przecież służba człowiekowi jest częścią eucharystycznej tajemnicy. „Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości” . „Dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” – podkreślał Ksiądz Proboszcz.

Po homilii zebrani kapłani odnowili swoje ślubowania, a następnie rozpoczął się obrzęd obmycia nóg dwunastu mężczyznom. W tym geście wyraziła się w sposób symboliczny Boża Miłość, która nie patrzy na człowieka z góry, lecz z perspektywy Jezusa umywającego nogi swoim Apostołom.

Przed zakończeniem wielkoczwartkowej Liturgii, ks. prał. dr Jan Biedroń złożył życzenia wszystkim osobom duchownym posługującym w serbinowskiej wspólnocie parafialnej.

Ostatnim akcentem wspólnej modlitwy było przeniesienie Pana Jezusa do ołtarza adoracji – Ciemnicy, gdzie rozpoczęło się całonocne czuwanie.

- Uroczysta Nowenna -spot_img

Kalendarium

Polecamy

spot_img