Misterium Męki Pańskiej – wspaniały spektakl na Serbinowie 2024 r.

Nowości

Autor

24 marca o godzinie 19:30, w pierwszym dniu Wielkiego Tygodnia, w naszej parafii miało miejsce niezwykłe wydarzenie – Misterium Męki Pańskiej. To widowisko, którego organizatorem był Ks. Paweł Piędzio, przyciągnęło uwagę licznej publiczności. W przygotowaniu tego poruszającego spektaklu wzięło udział kilkadziesiąt osób – od młodzieży po dorosłych.

Tradycyjnie już, słowo wprowadzające w czas refleksji nad Męką Pana Jezusa wygłosił Ks. kan. Bronisław Futyma. Jego poruszające przemówienie przywołało wydarzenia z Wielkiego Piątku, zachęcając zgromadzonych do wejścia w głębokie rozważania nad tajemnicą Wielkiej Nocy. Ks. Bronisław, w sposób niezwykle sugestywny, ukazał znaczenie cierpienia i ofiary Jezusa Chrystusa dla zbawienia ludzkości. Podkreślił również, że właśnie pod krzyżem odkrywamy głębię Bożej miłości oraz prawdziwe powołanie każdego człowieka do miłości i ofiary.

Spektakl przeniósł publiczność w wydarzenia z życia Pana Jezusa poprzedzające Jego Mękę – od kazania na Górze po spory z faryzeuszami. Widzowie, zanurzeni w skupieniu, mogli podziwiać oprawę audiowizualną, nad którą czuwał Ks. dr Rafał Kusiak. Dla tych, którzy nie mogli być obecni osobiście, transmisja wydarzenia przez Katolicką Telewizję Serbinów stanowiła wyjątkową okazję, by uczestniczyć w tym wzruszającym widowisku.

Głos narratora, który wprowadzał widzów w poszczególne sceny Misterium, należał do dk. Jana Siudaka. Umiejętność budowania napięcia narracyjnego sprawiły, że każda z kolejnych scen nabierała jeszcze głębszego znaczenia i oddziaływała na serca wiernych obecnych w kościele.

Zakończenie Misterium spotkało się z gromkimi brawami publiczności, które były wyrazem uznania dla pracy i poświęcenia wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Dziękując zaangażowanym w grę aktorską oraz za przygotowanie całego zaplecza logistycznego, Ks. prał. Jan Biedroń podkreślił, że Misterium Męki Pańskiej nie tylko stanowi wyraz kunsztu artystycznego, lecz przede wszystkim jest narzędziem do pogłębienia wiary i zrozumienia tajemnicy zbawienia.

Misterium Męki Pańskiej, które miało miejsce 24 marca 2024 roku, było nie tylko spektaklem teatralnym, lecz przede wszystkim głębokim przeżyciem duchowym, umożliwiającym wejście w Mękę i Zmartwychwstanie Chrystusa. Dzięki zaangażowaniu duszpasterskiemu oraz zaangażowaniu społeczności parafialnej, ta świąteczna celebracja pozostawiła niezatarte wrażenie oraz wzmocniła więzi wiary budowanej na Ofierze Jezusa Chrystusa.

- Uroczysta Nowenna -spot_img

Kalendarium

Polecamy

spot_img