Katolickie Przedszkole im. Św. Józefa w Tarnobrzegu

Nowości

Autor

Katolickie Przedszkole im. Św. Józefa w Tarnobrzegu jest niepubliczną placówką wychowawczo – dydaktyczną, której organem założycielskim i prowadzącym jest Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu reprezentowana przez Proboszcza Parafii i zarazem Dyrektora – ks. dra Jana Biedronia

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 1985 roku. Zostało założone przez ks. Prałata Michała Józefczyka – ówczesnego proboszcza i budowniczego parafii MBNP w Tarnobrzegu. Funkcjonowało początkowo pod nazwą Ochronka św. Józefa i posługiwały w nim Siostry Służebniczki Starowiejskie.

01.09.2004 r. ochronka, została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega pod nazwą Niepubliczne Przedszkole – Ochronka św. Józefa natomiast od września 2011 roku używa nazwy Katolickie Przedszkole im. św. Józefa w Tarnobrzegu. Obecnie do pięciooddziałowego przedszkola uczęszcza ponad stu wychowanków.

W odpowiedzi na potrzeby tarnobrzeskich rodzin przy Parafii MBNP powstał również Niepubliczny Żłobek Nazaret. 26 marca 2012 roku Niepubliczny Żłobek Nazaret został wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Miasta Tarnobrzega. Był to drugi żłobek w mieście i zarazem pierwszy żłobek niepubliczny. Placówka mieści się w zmodernizowanym i dostosowanym do potrzeb małych dzieci budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 6, niegdyś należącym do spółki ECO, wykupionym przez Parafię MBNP w 2018 roku. Do żłobka może uczęszczać 60 dzieci od 1roku życia do 3 lat. Raz w miesiącu dla przedszkolaków jest sprawowana Msza św. w budynku Przedszkola.

- Uroczysta Nowenna -spot_img

Kalendarium

Polecamy

spot_img