Historia powstania szkół katolickich w Tarnobrzegu

Nowości

Autor

Pomysł powstania szkół katolickich w Tarnobrzegu zrodził się podczas wspólnych rozmów księdza Michała Józefczyka – Proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i p. Janusza Czapli. Na początku października 2007 r. doszli do wniosku, że przyszedł czas na założenie tego typu placówki oświatowej w naszym mieście. Przystąpiono do prac organizacyjnych. 16 października 2007 r.  Ksiądz zaprosił grono doświadczonych nauczycieli i kilka osób zainteresowanych powstaniem Szkoły na spotkanie organizacyjne. Zebrani wnioskują  powołanie do życia Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego, które swym działaniem ma wesprzeć Parafię w tworzeniu i pomaganiu w prowadzeniu Zespołu Szkół Katolickich w Tarnobrzegu. Na czele Stowarzyszenia stanął, jako przewodniczący Pan Janusz Czapla, wiceprzewodniczącym została Pani Maria Lubczyńska,a w skład Zarządu weszli Pani Janina Szul, Pani Lucyna Swatek i Pan Rafał Tracz.

Prace związane z organizacją Szkoły rozpoczęły się od powiadomienia Prezydenta Miasta Tarnobrzega o podjęciu działań w kierunku utworzenia Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tarnobrzegu.

7 listopada na ręce Księdza Michała Józefczyka wpłynął dekret J.E. Ks. Biskupa Sandomierskiego Andrzeja Dzięgi wyrażający zgodę, na założenie w Tarnobrzegu Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum, nadając Szkołom Imię Jana Pawła II. W dekrecie J.E. Ksiądz Biskup życzy Wychowawcom i Pedagogom, aby kształtowali umysły i serca wychowanków według wartości chrześcijańskich ukazywanych w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II.

Wraz z księdzem Michałem Józefczykiem, 9 listopada pojechali do Rzeszowa, p. Krystyna Wrońska i p. Janusz Czapla, celem spotkania się z Dyrektorem Katolickiego Gimnazjum Sióstr Prezentek i Dyrektorem Katolickiej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez siostry Pijarki. Ten wyjazd przekonał ich o słuszności podjętej decyzji, a zarazem dowiedzieli się, że przed nimi stoi moc trudności i olbrzymich problemów.

Ksiądz Proboszcz uzyskał także kontakt z księdzem Julianem Dzierżkiem wiceprzewodniczącym Rady Szkół Katolickich przy Episkopacie Polski, a zarazem dyrektorem Salezjańskiego Zespołu Szkół Katolickich w Łodzi. Ksiądz Julian przyjął zaproszenie głoszenia w naszej parafii rekolekcji adwentowych z ukierunkowaniem na wychowanie młodego pokolenia. W trakcie głoszenia rekolekcji adwentowych w  grudniu 2007 r. doszło na terenie Parafii do spotkania ks. Juliana Dzierżka – wiceprzewodniczącego Rady Szkół Katolickich z wiceprezydentem Tarnobrzega Panem Wiktorem Stasiakiem i Naczelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Panem Bogusławem Uchańskim. W spotkaniu uczestniczyli Ks. Michał Józefczyk i Pan Janusz Czapla.

Prace organizacyjne wokół tworzenia szkół nabierają tempa. Od Siostry Maksymiliany – sekretarza Rady Szkół Katolickich – otrzymujemy wykładnię prawną niezbędną do sprawnego poruszania się w istnej dżungli przepisów związanych z funkcjonowaniem oświaty w naszym kraju, a ks. Julian udzielił nam praktycznych porad w prowadzeniu Szkoły Katolickiej. Bez czynnej pomocy Siostry i Księdza o wiele trudniej przebiegałoby tworzenie szkoły. Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego przystąpili do opracowania potrzebnych dokumentów celem zarejestrowania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Do tworzenia statutów szkół i pozostałych dokumentów powołano zespół złożony z członków Stowarzyszenia w osobach Pani Janiny Szul, Pani Krystyny Wrońskiej, Pana Jerzego Utnika i Pana Janusza Czapli. Przez kilkanaście dni trwały intensywne prace nad dokumentami potrzebnymi do rejestracji nowych placówek oświatowych. Komplet dokumentów wysłano do Podkarpackiego Kuratora Oświaty otrzymując w dniach 22 lutego i 3 marca 2008 r. postanowienia, decyzją których z dniem 1 września 2008 r. powstają w Tarnobrzegu: Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Katolickie Gimnazjum

W oparciu o pozytywną opinię Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Prezydent Miasta Tarnobrzega Pan Jan Dziubiński wydał w dniu 17 marca 2008 r. decyzje udzielając zezwolenia na funkcjonowanie Szkół. W międzyczasie w dniu 15 stycznia 2008 r. Organ Założycielski Szkół Katolickich w Tarnobrzegu, jakim jest Parafia pw. MBNP otrzymała lokalizację Szkoły na działce położonej przy ul. Jachowicza 4b Podstawą budynku Szkoły miał być zdewastowany budynek po byłej szkole specjalnej, potocznie zwany „Zaklikówką”, o powierzchni 362 m2. Zdewastowane pomieszczenia przez wandali oraz warunki atmosferyczne, stanowiły przysłowiowy obraz „nędzy i rozpaczy”. Natychmiast przystąpiono do prac związanych z zagospodarowaniem miejsca pod rozbudowę Szkoły. W pierwszej kolejności należało wybudować drogę dojazdową oraz parkingi. W bardzo krótkim czasie, bo zaledwie siedem miesięcy budynek szkoły był praktycznie gotowy na przyjęcie uczniów. Ogółem powierzchnia całkowita nowopowstałego budynku szkoły liczy 1249 m2. Szkoła posiada 8 klas lekcyjnych, pokój nauczycielski, sekretariat, gabinety dyrektora i pedagoga szkolnego, świetlicę i stołówkę. Na dzień 15 grudnia 2008 r. planuje się oddać kaplicę i aulę szkolną. Dzięki pomocy finansowej niemieckiej fundacji „RENOVABIS”, dokonano wyposażenia szkoły w meble. Jednak, pomimo olbrzymiego tempa budowy, pierwsze dwa tygodnie nowego roku szkolnego, uczniowie szkoły spędzili w gościnnych murach Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Serbinowie. Do nowego budynku, uczniowie i nauczyciele weszli 15 września 2008 r. Wszyscy stwierdzają, że budynek szkolny jest uroczy, bardzo kameralny i funkcjonalny.

Z każdym następnym rokiem przybywa uczniów zarówno do gimnazjum jak i do szkoły podstawowej. W budynku zaczyna brakować miejsca, a w planach księdza Michała jest otworzenie kolejnej szkoły, tym razem liceum.

W październiku 2010r Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa zostaje przeniesiona do budynku, przy ulicy Jachowicza 4a, gdzie uczniowie w przyjaznej atmosferze rozpoczynają naukę.

1 września 2012 r. rozpoczyna działalność Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II. Ksiądz Michał zrealizował swój plan. Szkoła prowadzi swoją działalność w różnych miejscach . Pierwszy rocznik rozpoczął naukę w budynku katolickiego gimnazjum, następnie uczniowie przenoszą się do obiektów na ulicy Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu . Kolejnym miejscem jest budynek przy ulicy Jasińskiego. Mało to być docelowe miejsce katolickiego liceum. Jednak wprowadzona w 2016r reforma systemu oświaty w Polsce, którym jednym z priorytetów była likwidacja gimnazjów, spowodowała, ze historia zatoczyła koło i w miejsce gimnazjum zostało przeniesione liceum.

Rok 2016 przyniósł nie tylko reformę oświaty. 20 czerwca 2016 r. zmarł Ksiądz Prałat Michał Józefczyk – proboszcz Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu, pełniący jednocześnie funkcje Organu Prowadzącego Szkoły Katolickie w Tarnobrzegu .

25 czerwca 2016 r. dekretem Ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza proboszczem serbinowskiej parafii zostaje Ksiądz dr Jan Biedroń.

Ksiądz Jan obejmuje także obowiązki Organu Prowadzącego Szkoły Katolickie w Tarnobrzegu. Wieloletni rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu doskonale zna specyfikę szkoły, a jako wykładowca rozumie nauczycieli oraz potrzeby uczniów.

Przejmując zadania prowadzącego szkoły jest przede wszystkim duszpasterzem zatroskanym o wychowanie i edukacje dzieci i młodzieży.

- Uroczysta Nowenna -spot_img

Kalendarium

Polecamy

spot_img