Zwycięzca śmierci, piekła i szatana – Wigilia Paschalna 2024 r.

Nowości

Autor

30 marca 2023 roku o 19.00 odbyła się uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej, której przewodniczył Ks. Paweł Piędzio. Celebracja rozpoczęła się od poświęcenia ognia i Paschału. Po trzykrotnym wyśpiewaniu “Chrystus zmartwychwstał”, kapłani udali się do prezbiterium. W tym roku Ks. Piotr Żurawski wykonał orędzie wielkanocne, wyśpiewując tajemnicę zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i grzechem, która otwiera na relację z Bogiem Ojcem.

Homilię wygłosił Ks. dr Rafał Kusiak, w której wskazał na znaczenie Misterium Paschalnego jako zbawienia i wyzwolenia spod mocy szatana.

Tajemnica przeżywania świąt Misterium Paschalnego nie ogranicza się tylko do mówieniu o śmierci i Zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Jest to przede wszystkim zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią i grzechem. Zbawienie wyrwało nas z sideł szatańskich i otworzyło na relację z Bogiem Ojcem.

Następnie rozpoczęła się Liturgia Chrzcielna, podczas której Ks. prał. Jan Biedroń dokonał błogosławieństwa wody chrzcielnej, po czym wszyscy zgromadzeni odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne.

Podczas Liturgii Wigilii Paschalnej towarzyszyły uroczyste śpiewy, których wykonanie powierzono chórowi parafialnemu. W składzie tego chóru znalazła się zarówno młodzież młodsza, jak i starsza.

Na zakończenie Liturgii Wigilii Paschalnej, Ksiądz Proboszcz zachęcił wszystkich zgromadzonych do uczestnictwa w uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, która rozpocznie się procesją rezurekcyjną.

Następnie główny celebrans, Ks. Paweł Piędzio, udzielił uroczystego błogosławieństwa zgromadzonym wiernym.

- Uroczysta Nowenna -spot_img

Kalendarium

Polecamy

spot_img