Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa A.D. 2024

Nowości

Autor

30 maja 2024 roku w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu-Serbinowie odbyła się uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Wydarzenie to przyciągnęło rzesze wiernych, którzy uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej oraz procesji teoforycznej.

Uroczysta Msza Święta

O godzinie 8:30 rozpoczęła się uroczysta liturgia, której przewodniczył Ks. prał. Jan Biedroń. Msza święta była koncelebrowana przez ojców Dominikanów. Homilię wygłosił Ksiądz Proboszcz, który w swoim kazaniu skupił się na znaczeniu Eucharystii w życiu chrześcijanina. W kazaniu podkreślił:

Wielka jest siła każdej kromki chleba. A jaka jest siła Chleba Eucharystycznego? Dzisiejsza uroczystość nawiązuje bezpośrednio do Wielkiego Czwartku, kiedy to podczas Ostatniej Wieczerzy został ustanowiony sakrament Ciała i Krwi Chrystusa. Niosąc Eucharystycznego Jezusa ulicami naszego miasta chcemy publicznie Go wyznawać i adorować. Pragniemy na nowo zaprosić Go do naszego życia, chcemy, by On żył tam, gdzie my żyjemy.

Kaznodzieja następnie wskazał na źródło nadziei, które znajduje się w Eucharystii:

Dzisiejsza uroczystość przypomina że: Eucharystia jest znakiem nadziei (…) Szczęśliwy to naród, który w trosce o chleb doczesny nie zapomina o chlebie ducha. Eucharystia buduje Kościół (…) Pan daje się nam cały – wraz ze swym ciałem, ze swoją duszą i swoją boskością, a my stajemy się jednym z Nim i między sobą. Ta jedność jest możliwa dzięki miłości Boga. Eucharystia źródłem siły (…) Bóg chce pomóc każdemu utrudzonemu człowiekowi. Eucharystia to także bezkrwawa ofiara złączona z ofiarą krzyża (…) A dziś słyszymy o usuwaniu krzyża z przestrzeni publicznej.

W homilii Ksiądz Proboszcz przypomniał również słowa św. Jana Pawła II:

Każdemu człowiekowi – niezależnie od jego położenia, choćby najbardziej skomplikowanego i dramatycznego – Zmartwychwstały powtarza: «Przestań się lękać!»; umarłem na krzyżu, ale teraz jestem żyjący na wieki wieków”. Usunięcie krzyży z miejskiej przestrzeni publicznej motywuje się dziś rzekomą troską o neutralność światopoglądową państwa oraz uczucia osób niewierzących. W rzeczywistości nie mamy do czynienia z żadną walką o neutralność a zwykłą, fanatyczną ateizacją państwa. Krzyż na ścianach urzędów nie jest tylko symbolem religijnym. Chrześcijaństwo jest elementem polskiego dziedzictwa narodowego. Krzyż jest wpisany w życie człowieka (…) Dzisiejszy dzień, to czas dla ludzi tego miasta, niech będzie on Bożym czasem uczczenia Przenajświętszej Eucharystii.

Procesja teoforyczna

Po Mszy Świętej nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu, a następnie wyruszyła procesja teoforyczna. Trasa procesji wiodła ulicami: Konstytucji 3 Maja, Zwierzyniecką, Kardynała Wyszyńskiego oraz Sienkiewicza. Procesja zatrzymywała się przy czterech ołtarzach, gdzie uroczyście odśpiewano Ewangelię oraz udzielono błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Pierwszy ołtarz został przygotowany przez wspólnoty działające przy naszej parafii: Rycerzy Kolumba, natomiast drugi przez Bractwo Świętego Józefa. W procesji wzięło udział wiele małych dzieci wraz z rodzicami oraz dzieci pierwszokomunijnych, które sypały kwiaty na drogę, którą szedł Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie, dekorując w ten sposób ulice parafii. Na granicy dwóch parafii, przy skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Zwierzynieckiej, zostało udzielone błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Śpiew poprowadził ksiądz Piotr Żurawski, a Miejska Orkiestra Dęta z Tarnobrzega zagrała na instrumentach, co dodatkowo podkreśliło piękno tradycji związanej z procesją Bożego Ciała. Cała oprawa liturgiczna była starannie przygotowana przez Liturgiczną Służbę Ołtarza pod opieką Ks. dr. Rafała Kusiaka oraz Panie Katechetki Barbarę Kubrak i Lucynę Swatek, które przygotowały dzieci komunijne do udziału w uroczystości.

Zakończenie uroczystości

Ostatni, czwarty ołtarz został przygotowany na placu Bartosza Głowackiego. Uroczystość zakończyła się w Sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej w klasztorze Ojców Dominikanów, gdzie udzielono błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, a następnie odśpiewano pieśń „Boże coś Polskę”. Procesja i cała uroczystość przyciągnęły wielu wiernych, którzy chcieli uczcić Przenajświętszą Eucharystię.

Tegoroczne obchody Bożego Ciała były wyjątkowe nie tylko ze względu na liczny udział wiernych, ale także dzięki zaangażowaniu wspólnot parafialnych, które przyczyniły się do uroczystej oprawy liturgicznej oraz procesji. To wydarzenie na długo pozostanie w pamięci mieszkańców Tarnobrzegu jako czas pełen duchowej refleksji i wspólnotowego świętowania.

Razem z Chorymi i Cierpiącymi

Tegoroczne obchody Bożego Ciała, jak w poprzednich latach, były również transmitowane na żywo przez łącza Katolickiej Telewizji Serbinów. Dzięki tej inicjatywie wielu chorych i cierpiących, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć w uroczystości, miało możliwość duchowego połączenia się z wiernymi. Transmisja na żywo pozwoliła im przeżywać te wyjątkowe chwile w swoich domach, wzmacniając ich wiarę i dając poczucie jedności z parafią.

- Uroczysta Nowenna -spot_img

Kalendarium

Polecamy

spot_img