Spotkanie i wspólna modlitwa kapłanów z dekanatu Tarnobrzeg

Nowości

Autor

9. września o godz. 20.00 rozpoczęło się spotkanie modlitewne kapłanów posługujących w tarnobrzeskim dekanacie. Miejscem wspólnej modlitwy był kościół na Serbinowie oraz kaplica wieczystej adoracji.

Pierwszym punktem spotkania była konferencja wygłoszona przez ojca duchownego dekanatu O. Karola Wielgosza OP. Przeor tarnobrzeskiego klasztoru dominikanów, odwołując się do nauczania papieży, poruszył kwestie związane z umiejętnością łączenia praktyki życia duchowego z codziennymi obowiązkami.

Po wygłoszonej konferencji Ks. dziekan Adam Marek – dziekan dekanatu Tarnobrzeg poruszył kwestie związane z organizacją pracy duszpasterskiej w tarnobrzeskim dekanacie.

Następnie kapłani zgromadzili się w kaplicy wieczystej adoracji na wspólnej modlitwie różańcowej. Następnie został odśpiewany apel jasnogórski. Spotkanie modlitewne zostało zwieńczone błogosławieństwem wszystkich obecnych w tarnobrzeskim wieczerniku oraz łączących się duchowo za pośrednictwem Katolickiej Telewizji Serbinów.

- Uroczysta Nowenna -spot_img

Kalendarium

Polecamy

spot_img