Niedziela Palmowa 2024 r. – Wkraczając w Wielki Tydzień

Nowości

Autor

24 marca 2024 roku o godzinie 11:00, przy figurze Chrystusa Zbawiciela, rozpoczęły się parafialne uroczystości związane z Niedzielą Palmową. To wyjątkowe wydarzenie, kultywujące starożytną tradycję, skupiło wiernych w jedności i radości przy rozpoczęciu Wielkiego Tygodnia.

Początek uroczystości stanowiło poświęcenie palm i wyjście w procesji do kościoła, przy śpiewie pieśni prowadzonych przez wspólnoty neokatechumenalne. Podczas tej uroczystości wierni wyrażali swoje radosne przyjęcie Chrystusa, podobnie jak pielgrzymi w Jerozolimie wiele wieków temu.

Mszy Świętej przewodniczył Ks. prał. Jan Biedroń, który w swojej homilii mówił o symbolice wydarzeń Niedzieli Palmowej oraz o znaczeniu tego czasu dla współczesnego człowieka.

Wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie oraz Król izraelski!. U bram Jerozolimy Jezusa witają pielgrzymi, którzy wcześniej przybyli na święto. Na widok Tego, który przynosi im obecność Boga, Tego, na którego czekali wołają: „Błogosławiony Król, który przychodzi”. On zaś sam wjeżdża do Świętego Miasta na osiołku. (…) Dzisiaj – po upływie przeszło dwóch tysiącleci – nowe pokolenie witających Chrystusa daje się porwać atmosferze Niedzieli Palmowej. Razem z Chrystusem wszyscy wkraczamy w Święty Tydzień Jego uniżenia i chwały. Naśladujmy tych, co wyszli Mu na spotkanie – mówił kaznodzieja.

Ksiądz Biedroń również przypomniał o nadchodzącym Jubileuszu dwutysiąclecia Odkupienia. To ważne wydarzenie ma być okazją do ożywienia wiary i głębszego dziękczynienia Bogu za Jego zbawczą miłość.

Od Triduum Paschalnego rozpoczynamy Jubileusz dwutysiąclecia Odkupienia. Rozpoczynamy go Wielką Nowenną. Przewodniczący Episkopatu przypomniał, że w 2033 roku będziemy obchodzić rocznicę dwutysiąclecia Odkupienia. Od tego roku te „Dziewięć lat, które poprzedzają ten wielki jubileusz, jest dla Kościoła w Polsce wspaniałą okazją do ożywienia wiary, a nade wszystko do dziękczynienia”. Najważniejszymi momentami nowenny w latach 2024-2033 będą coroczne uroczystości Triduum Paschalnego, Wniebowstąpienia Pańskiego, Zesłania Ducha Świętego i uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Przeżywajmy zatem ten Jubileusz aby dalej Bóg stał się wszystkim we wszystkich – mówił Ksiądz Proboszcz.

Mękę Pańską odczytał Ksiądz Michał Zelik wraz z członkami wspólnoty neokatechumenalnej, umożliwiając wiernym głębsze przeżycie misterium paschalnego.

Na zakończenie, po uroczystym błogosławieństwie, odbyło się rozwiązanie konkursu palm dla dzieci oraz wręczenie nagród, co stanowiło miłe zakończenie tego uroczystego dnia pełnego modlitwy i refleksji.

- Uroczysta Nowenna -spot_img

Kalendarium

Polecamy

spot_img