Serbinowskie Misterium Męki Pańskiej 2023 r.

Nowości

Autor

2 kwietnia o godz. 19.00 w niedzielę rozpoczynającą obchody Wielkiego Tygodnia w naszej parafii zostało wystawione Misterium Męki Pańskiej. Organizatorem całego przedsięwzięcia był Ks. Paweł Piędzio. W przygotowaniu spektaklu wzięło udział kilkadziesiąt osób: począwszy od dzieci po dorosłych.

Podobnie jak w poprzednim roku słowo wprowadzające w czas zamyślenia nad Męką Pana Jezusa wygłosił Ks. kan. Bronisław Futyma. Ksiądz Bronisław przywołując wydarzenia z Wielkiego Piątku zachęcił licznie zgromadzonych widzów do odważnego dawania świadectwa wiary poprzez mężną obronę wartości chrześcijańskich. Na zakończeniu swojego przemówienia przywołał słowa z wiersza Karola Balińskiego: „Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem | Polska jest Polską, a Polak Polakiem”.

W trakcie spektaklu  publiczność mogła zobaczyć wydarzenia z życia Pana Jezusa poprzedzające Jego Mękę. Kazanie na Górze, cud rozmnożenia chleba, wskrzeszenie dziewczynki, spory Pana Jezusa z faryzeuszami. Całemu przedstawieniu towarzyszyło wielkie skupienie publiczności, które było możliwe między innymi dzięki oprawie audiowizualnej, nad którą czuwał Ks. dr Rafał Kusiak. Wszyscy, którzy z różnych względów nie mogli uczestniczyć na żywo w tym znakomitym wydarzeniu, mieli możliwość oglądania na żywo spektaklu, dzięki Katolickiej Telewizji Serbinów.

Całość misterium została zwieńczona gromkimi brawami, które były wyrazem wielkiego uznania dla pracy i trudu, który został podjęty przez wszystkich zaangażowanych w to wspaniałe dzieło. Na zakończenie słowa podziękowania skierował Ks. prał. dr Jan Biedroń. Ksiądz Proboszcz podkreślił potrzebę organizowania takich przedstawień Męki Pańskiej, gdyż stanowią one najlepszy sposób do wejścia w refleksję nad najważniejszymi wydarzeniami zbawczymi. Dziękując wszystkim zaangażowanym w grę aktorską oraz przygotowanie całego zaplecza logistycznego, Ks. prał. dr Jan Biedroń zachęcił wszystkich zebranych, aby byli zawsze „ludźmi Krzyża” czyli świadkami zwycięstwa miłości miłosiernej nad złem całego świata.

- Uroczysta Nowenna -spot_img

Kalendarium

Polecamy

spot_img