Duchowe przygotowanie do Wielkanocy – Spowiedź święta w Tarnobrzegu w 2024 r.

Nowości

Autor

W czasie przygotowania do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wierni Tarnobrzeskich parafii będą mogli przyjąć sakrament pokuty i pojednania. Warto pamiętać o V warunkach tego sakramentu: rachunek sumienia, żal za grzechy, postanowienie poprawy, szczera spowiedź, zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego pod numerem 1468 czytamy: “Cała skuteczność pokuty polega na przywróceniu nam łaski Bożej i zjednoczeniu nas w przyjaźni z Bogiem”. Celem i skutkiem tego sakramentu jest więc pojednanie z Bogiem. U tych, którzy przyjmują sakrament pokuty z sercem skruszonym i z religijnym nastawieniem, “zwykle nastają po nim pokój i pogoda sumienia wraz z wielką pociechą duchową”. Istotnie, sakrament pojednania z Bogiem daje prawdziwe “zmartwychwstanie duchowe”, przywrócenie godności i dóbr życia dzieci Bożych. Najcenniejszym z tych dóbr jest przyjaźń z Bogiem (KKK 1468). W sakramencie pokuty grzesznik, poddając się miłosiernemu sądowi Boga, uprzedza w pewien sposób sąd, któremu zostanie poddany na końcu życia ziemskiego. Już teraz bowiem, w tym życiu, jest nam dana możliwość wyboru między życiem a śmiercią, i tylko idąc drogą nawrócenia, możemy wejść do Królestwa, z którego wyklucza grzech ciężki. Nawracając się do Chrystusa przez pokutę i wiarę, grzesznik przechodzi ze śmierci do życia i “nie idzie na sąd” (J 5, 24)” (KKK 1470).

Oto terminy spowiedzi w poszczególnych tarnobrzeskich parafiach:

9 marca 2024 r. – parafia św. Barbary,
godz. 10.00 – 12.00 oraz 15.30 do 17.30

11 marca 2024 r. – parafia Sobów,
godz. 10.30 do 12.00 oraz od 15.30-17.00

14 marca 2024 r. – parafia Stale,
godz. 10.00 – 12.00 oraz od 14.30 do 16.30

18 marca 2024 r. – parafia Miechocin,
od godz. 10.00 do 12.00 oraz od 15.00-17.00

19 marca 2024 r. – parafia Mokrzyszów,
godz. 10.00 do 12.00 oraz od 15.00 do 17.00

20 marca 2024 r. – parafia Miłosierdzia Bożego – Dzików,
godz. 9.00 do 11.00 oraz od 15.30 do 17.30

20 marca 2024 r. – parafia Wielowieś,
godz. 10.00 do 12.00 oraz od 15.00 do 17.00

21 marca 2024 r. – parafia Zakrzów,
godz. 16.00 do 19.00

23 marca 2024 r. – parafia MBNP – Serbinów,
Dzień parafialnej spowiedzi Wielkanocnej:

    • od godz. 900 do 1200 oraz od 1400 do 1800.
    • O godz. 1030 część bolesna różańca. O godz. 1500 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

25 marca 2024 r. – parafia Chrystusa Króla,
godz. 10.00 do 12.00 oraz od 15.00 do 17.00.

- Uroczysta Nowenna -spot_img

Kalendarium

Polecamy

spot_img