Kapłani w parafii

Nawigacja

Wspólnoty wg księży

Kapłani

Obecnie w Parafii posługują:

Proboszcz:

Ks. prał. dr Jan Biedroń

Wikariusze:

Ks. mgr Maciej Charabin
Ks. mgr Paweł Gutek
Ks. dr Rafał Kusiak
Ks. mgr Paweł Piędzio
Ks. mgr Piotr Żurawski
Ks. mgr Michał Zelik

Ks. kan. Bronisław Futyma – emeryt
Ks. kan. Andrzej Cag – emeryt

dk. Jan Siudak

Ks. Krzysztof Kula – chory (przebywa w Hospicjum św. O. Pio)
Ks. Stanisław Knap – chory (przebywa w Hospicjum św. O. Pio)

client-image
client-image
client-image
client-image
client-image