4. Kongres Eucharystyczny Diecezji Sandomierskiej w naszej parafii

24 kwietnia 2022 r. rozpoczynają się obchody związane z trwającym Kongresem Eucharystycznym, który przeżywany będzie w parafiach całej diecezji. Jego zwieńczenie będzie w Sandomierzu – 26 czerwca Mszą Świętą sprawowaną pod przewodnictwem kard. Gerharda Mullera. Rozpoczęcie Kongresu w naszym dekanacie będzie miało miejsce 24 kwietnia 2022 r. o godz. 18.00 Mszą Świętą w parafii Chrystusa … Czytaj dalej 4. Kongres Eucharystyczny Diecezji Sandomierskiej w naszej parafii